top of page
Hej!

Jag är Isabelle McAllister.
Kreativ omställningsaktivist, föreläsare, författare, programledare och moderator som älskar att tänka med händerna. 

 

I mitt arbete utmanar jag invanda tankesätt och väver/polinerar idéer och människor, företag, organisationer, politik och civilsamhälle. Jag jobbar i utrymmet mellan det gamla och det nya, mellan det som måste förändras och det vi behöver ta med oss framåt i den stora omställningen. Att befinna sig i skavet där olika världar möts är ofta obekvämt och utmanande, men det är där magin uppstår ­– och det är där jag trivs bäst.

 

Jag arbetar tillsammans med tänkare och forskare från hela världen och står på en stadig vetenskaplig grund. Med klimatforskningen i ryggen tittar jag framåt och försöker förstå och förmedla hur vi kan skapa en hållbar framtid, med hjälp av x, y och kanske z.  

Vill du höra mer?

Idéer, trender, normkritik, re-design, nonsens och sammankopplingar med blick mot en hållbar framtid. Innehåller spår av klimatkris, "collapse awareness" med optimism som en 'cherry on top'.
chunks_cover3.jpg
Att vara en vävare eller pollinerare
- vad är det för flummigt?

En "weaver" i sammanhanget av samhällsutveckling, nätverksbyggande eller organisatorisk förändring är en person som arbetar med att knyta samman människor, resurser, organisationer och idéer för att skapa en starkare och mer sammanhängande helhet. Rollen som weaver är viktig för att skapa och underhålla de sociala bindningarna och samarbetena som är nödvändiga för att hantera komplexa utmaningar och möjliggöra positiv förändring.

 

Här är några nyckelfunktioner för en weaver:

 

1. Relationsskapande: Weavers fokuserar på att bygga relationer och förtroende mellan olika aktörer, inklusive individer, grupper, organisationer och samhällssektorer.

 

2. Nätverksbyggande: De identifierar och kopplar ihop nätverk av människor som kan dra nytta av att dela resurser, kunskap och erfarenheter.

 

3. Facilitering: Weavers underlättar dialog och samarbete, hjälper till att lösa konflikter och främjar förståelse och konsensus bland olika intressenter.

 

4. Integration: De arbetar för att integrera olika perspektiv och discipliner, och ser till att olika röster och kompetenser bidrar till gemensamma mål.

5. Kapacitetsbyggande: Weavers stödjer utvecklingen av individuell och kollektiv förmåga att arbeta tillsammans effektivt mot gemensamma mål.


6. Kommunikation: De ser till att information sprids effektivt mellan olika delar av ett nätverk eller en organisation.

7. Systemtänkande: En weaver använder ofta systemtänkande för att förstå hur olika delar av ett system påverkar varandra och hur de kan stärkas genom samverkan.

8. Kulturell brobyggning: De kan också arbeta med att överbrygga kulturella och sociala skillnader för att främja mångfald och inkludering i olika sammanhang.

9. Synergiskapande: Weavers letar efter och skapar synergier där samarbetet mellan olika parter leder till resultat som överstiger vad individerna skulle kunna åstadkomma på egen hand.

I grund och botten är en weaver en sammanhållande kraft som arbetar på ett integrativt och ofta interdisciplinärt sätt för att stärka det sociala kapitalet och främja hållbar förändring. Deras arbete är centralt i att bygga robusta gemenskaper och organisationer som kan navigera i komplexa och föränderliga miljöer.

Här vill jag dock poängtera det  nödvändiga i att även ha en krisinsikt och en förståelse för rådnade forskning. Annars finns det en risk att det vi väver cmenterar en åsikt/norm snarare än skapar det som tar oss vidare!

finfina utmärkelser 
Screenshot 2022-08-22 at 19.13.47.png
Screenshot 2022-10-11 at 17.06.40.png
Screenshot 2022-10-11 at 17.20.33.png

"Outtröttlig inspiratör och sökare av sanning och lösningar. Försöker samla så mycket insikter och forskning hon bara kan för att kommunicera det vidare på ett enkelt sätt och få med sig fler."

godi_paint.jpg
skavank_omslag_isabelel_mcallister_foto_pia_ulin2_edited.jpg
acf77e_fc49de9db5d148419ad05c296f70224f~mv2.gif
skavet

En organisk samlingsplats för att mötas i Skavet, där vi tillsammans bättre kan försöka förstå oss på metakrisen och de känslor som uppstår i en snabbt föränderlig värld!

Vill du veta mer  - Skavets Substack

vavare
skavet
bottom of page