top of page

FÖRELÄSNINGAR

samtal

och

Workshops

Klimatforskning, psykologi, beteendevetenskap, transformationsteorier, psykologi, inre omställning, populärkultur, hantverk, konsumtion, filosofi, döden, hopp, skavank och vårt inneboende skav.

Genom min breda bakgrund och arbetsfält försöker jag koka ner det jag och forskningen ser att samhället just nu genomgår hur vi kan använda det till att ställa om. Föreläsningen blir en uppdaterad omvärldsanalys som sedan omsätts i konkreta idéer och förslag om hur just det specifika företaget eller organisationen kan ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete.

Boka Isabelle

09286dosfamily.jpg

Några exempel

Framtiden i våra händer

Omställningen är komplex - global såväl som lokal -  ända in i våra hem. Det är stora system, lagar och praktiska sätt vi gör saker på som måste förändras (forskningen är tydlig!) men det är också en inre omställning som måste till. En företagsledare, kommunalarbetare och politiker är också en individ. Någon som har arbetat, utbildat och levt i en värld som nu inte längre är hållbar - det finns ofta ett motstånd i det, känslor och tankar som bubblar upp och som måste hanteras såväl som nya arbetssätt.

I Isabelles föreläsning så väver hon in klimatforskning, psykologi, beteendevetenskap (vad får oss egentligen att förändras) en crash course i klimatnödläget tillsammans med exempel på företag, städer, organisationer och personer från hela världen som ställer om och tänker nytt. McAllisters breda bakgrund och arbetsfält ger henne en bred blick av samtiden som hon förenklar och förmedlar på ett inspirerande och tankeväckande sätt. Målet är att bättre förstå samtiden och framtiden och att känna att förändring och hopp är möjligt!


Föreläsningen går att kombinera med en workshop.
 

Skavank – laga vårda och uppskatta det gamla och nötta
- en föreläsning om våra saker


I denna föreläsning tar Isabelle med sin publik på en insiktsfull resa där man tittar på våra konsumtionsvanor, historien bakom och ställer sig frågan om varför vi blev ett massproducerande samhälle. Isabelle tar även itu med frågeställningar såsom våra drivkrafter, vad är det som gör att vi shoppar så mycket och varför är det ens värt att tänka på. Både för planetens skull men också för vårt personliga välbefinnande. Är det kanske så att vi missar något när vi inte har koppling till det vi omger oss med? Inte längre vet hur saker och ting produceras och vilken egenskap de olika materialen har. Under föreläsningen så kommer ni också få handfasta tips om hur man kan lappa och  laga sina saker. Vi pratar också om cirkularitet och framtidens designprocesser.

 

Fungerar också som kombinerad workshop där man tillsammans utforskar olika lagningstekniker såsom tex. kintsugi och nåltovningslagning.

Omställningskollen

Genom att kartlägga och tänka på var i omställningen vi befinner oss, hur vi kommunicerar för att nå ut och vilka våra mål är så blir det sedan lättare att arbeta med vår förändringsteori.
Det finns flera olika begrepp, forskning, processer och verktyg som hjälper till att förstå och lägga det pusslet. Isabelle går igenom olika delar som hon använder sig av och har lärt sig under åren och förklarar hur man kan använda dem rent praktiskt, vilket vi också kan öva på under sessionen tillsammans.

 

  • I vilken fas befinner vi oss i och varför kan det vara bra att hålla koll på - historiskt sett och enligt transformationsteorier?
     

  • Vad säger beteendeforskningen  - vad får oss att ställa om? Vad är en kritisk massa? Och hur ska man tänka på system vs individ?
     

  • Storytelling. Hur kan vi kommunicera mot olika målgrupper men också till olika slags människor som har en mer eller mindre förståelse för att vi behöver ändra oss för klimatet skull?
     

  • Målbilder. Degrowth. Grön Tillväxt. 15 min cities. Bygga företag som i första hand drivs av vilken förändrign de vill åstadkomma.


I den här föreläsningen/workshopen så går vi igenom olika delar för att få en bredare förstålese för komplexitet.

Workshops // Samtal

Skavet

Det gör ont att förändras, det skaver att veta att man bör agera på ett sätt men kanske gör något helt annat. Man kanske inte alltid orkar, vet hur eller förmår sig. Vi är mitt emellan business as ususal och framtider som är ganska oklara. Vissa har ställt om, andra är på väg och några är ganska långt ifrån att ens börja. När våra respektive resor kanske inte alltid är i linje, skaver det att mötas. I det här samtalet tar vi hjärtat i handen och lämnar skuld och skam någon annan stans. Vi pratar om hur det är att vara människa i den mellanvärld vi befinner oss i.   


Protopia

Vi behöver nya historier för nya framtider. Idéer av framtiden skapas av minnen och saker vi ser runt oss. Men om det mesta vi ser är en dystopi? Blir våra framtider då också detsamma? I den här brainstorming-timmen så tittar vi på vad som måste dö för att ge plats för nytt men också konkreta tankar om vilken värld vi vill leva i.
“Protopia is a state that is better today than yesterday, although it might be only a little better. Protopia is much harder to visualize. Because a protopia contains as many new problems as new benefits, this complex interaction of working and broken is very hard to predict.”
Kevin Kelly, former executive editor of Wired Magazine 

För prisförslag och idéer på upplägg som passar just er
- kontakta Isabelles agent Richard Grönwall på Promotor Media.
 

Olika områden som föreläsningarna berör:
 

- Klimatuppdatering 

Vad säger forskningen? Varför är det så bråttom att ställa om? En crash course om planetens tillstånd.

 

- Design, Hantverk och retail 

Circularity, konsumtion, design för att möta framtidens behov, återbruk och att verka inom planetens gränser.

 

- RE-Wilding 

Vår koppling till naturen, plantering som rebellisk akt, resilience och förstå hela processer inom oss själva men också i det vilda

 

- Inre omställning
Beteendevetenskap, psykologi, fiosofi, sorg. I många fall vet vi att vi bör förändra oss men hur gör vi det? Hur känns det?

 

- Hållbarhetskommunikation 

Från Greenhushing till greenwashing - hur får vi fram vårt budskap när alla pratar hållbarhet)

 

- Transformation och hållbarhet på bred front
Vad ser vi för trender och innovationer runt om i världen för tillfället som är kopplat till omställning och hållbarhet

 

- Konsumtionsamhället 

Hur blev vi ett slit och slängsamhälle och vad innebär det för oss nu?

 

- Framtidens städer

Hur ser de ut och vad finns det för förebilder.

 

- Skavank

Laga, vårda och uppskatta det vi redan har - är bland det bästa vi kan göra för vår miljö och klimatet

Några ord om Isabelle

 

"Vi hade glädjen att bjuda in Isabelle till en heldag i Jakobstadsregionen under den österbottniska hållbarhetsveckan. Isabelle kan konsten att kombinera inspiration och provokation till en helhet som gör att man känner både hopp och engagemang. Det var just det vi ville ha ut av Isabelles workshop och föredrag. Och det var också precis vad vi fick! Vi behöver fler omställningsaktivister som Isabelle som talar klarspråk och får oss att tänka samtidigt som hon engagerar och inspirerar. Tack!

Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia AB

”Isabelle var en av våra huvudtalare på Länsförsäkringar Östgötas medarbetarkonferens i september. Temat för konferensen var att belysa vars och ens egna ansvar att bidra till helheten i de visioner vi har för bolaget som länkar till  Ekonomisk, Social och Miljömässig hållbarhet. Isabelle hade precis rätt anslag i sitt samtal – tuff i budskapet, öppen med sin egen ambition, ödmjuk inför svårigheter och inspirerade oss alla att få lust att bry sig och bidra till den stora förändringen. Uppskattat av medarbetarna och bidrog till väldigt höga utvärderingar av hela konferensen.
Stefan Nyrinder VD, Länsförsäkringar Östgöta

 

"Isabelle har med sitt driv och kunnande både stärkt vår kunskap och inspirerat vårt företag till att våga ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå. Alltid med ett leende på läpparna och nära till skratt trots att det är allvarligt och framtidsavgörande frågor. Isabelle har en förmåga att genom välgenomtänkta frågeställningar på ett enkelt och naturligt sätt inkludera sina åhörare. Hon är en skicklig retoriker med ett extra lager skinn på näsan som i kombination med hennes stora kunskap och engagemang gör henne till en av Sveriges ledande och inspirerande inom ämnet hållbarhet. Isabelle har lärt oss massor!"
Patrik Andersson, Marknadschef Fiskarhedenvillan

 

"Omställningsaktivist Isabelle McAllister är styrelsemedlem i forskarnätverk Researchers desk. Jag har intervjuats av henne och lyssnat på henne när hon har intervjuat andra och jag blir ständigt imponerad om hur påläst hon är om den senaste klimat- och omställningsforskning. Hon håller sig alltid till fakta och hon vågar ställa frågor och ger förklarningar som gör forskningen tillgängliga för alla."

Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet och ordförande i forskarnätverket Researchers desk

 

"Isabelle McAllister kommer med inspiration och energi. Hon pratar om svåra och ibland jobbiga infallsvinklar på hållbarhet, som kan skapa ont i magen. Ändå lämnar hon publiken med hopp och stor lust att göra något konkret. En känsla av att tillsammans kan vi påverka och göra skillnad. En intressant föreläsning som alla behöver höra."
Annika Jeppsson, Kunskapsskolan

"Isabelles föreläsning väckte många tankar om hur jag som designer jobbar och hur jag vill jobba i framtiden. Det är inte helt enkelt att navigera när det gäller hållbarhet, särskilt inte när man som jag jobbar med kommersiella produkter. Att ändra på det lilla och se hur det påverkar det stora är något jag tänker mer aktivt på nu. Jag blir också inspirerad av det modiga steget att byta inriktning på sin verksamhet, såsom Isabelle gjort. Jag tror vi alla måste arbeta annorlunda i framtiden och små steg för oss framåt, men kanske måste i våga ta stora kliv och ta ställning?"
Cecilia Pettersson, Art College Göteborg

"During our Cornucopia talk this week we were mesmerized, entertained, a bit shocked and enlightened by one of our guest speakers, Isabelle McAllister. Isabelle is a design expert, branding expert, TV show host, podcaster and a bunch of other things. Isabelle gave a talk on “Contentagious” on how social media has evolved and how we can apply it today. But this just wasn’t about Facebook and Instagram.

Remarkably she wove through her talk topics on eating dogs, vagina fresheners, women’s rights, the patriarch and menstruation. This is the mind of a polymath. And it all made incredible sense as we saw how her mind integrated these different themes into her work and passion.

Without The Bridge we may not have had the chance to discover this fascinating individual and have her share her story with the community. We were all very lucky to see her talk.

This is what we continue to find here: diamonds in the rough. Everyone has a story or talent or skill or nugget of information. We can’t wait for the next talk."  
- Chris Thompson, The Bridge @greenschool Bali

bottom of page